Г. Атырау, пр. Султан Бейбарыса, 464
Г. Атырау, пр. Султан Бейбарыса, 464 sales1@zhahan.kz Оставить заявку

Как подготовить дом и котельное оборудование к отопительному сезону?
Главная   ›   Статьи   ›   Как подготовить дом и котельное оборудование к отопительному сезону?

Как подготовить дом и котельное оборудование к отопительному сезону?

Пайдалы болуға талпыну

Қыстық қамын жаз ойла деген. Егерде бұл жағдай болмаса, онда оның есесін сіздің үйіңізді жылу беру маусымына дайындау бойынша қайтаруға болады. Дайындық жұмыстарын жүйелі жүргізу қажет.

1.Ең бірінші кезекте үйдің корпусын, шатырын, қабырғаларын, терезелерін қалыпты жылуды оқшаулау орындарын тексеруден өткізу. Суықтың кіретін жерлер бұрыштар, бу шығатын және желдететін орындар екендігін есіңізде сақтаңыз. Бәрімізге белгілі жайт, жылу жасалмаған шатыр арқылы  үйдің жалпы 20-25% жуық жылуы жоғалады, ал егер қабырға ылғал мен суықты өткізетін болса (тағы да жылу жасалмаса) онда тағы да үй жылуын 35% дейін жоғалтады, жылудың 18% жылу жұмыстары жасалмаған терезе мен есік арқылы кетіп қалады, жылудың 15% шамасы желдету желілері арқылы (оның ішінде түтін шығаратын мұржалар да бар) кемиді, сонымен бірге 10% еден арқылы кетеді.

Жылу сақтамау себептерін анықтау үшін жылувизионды зерттеулерін жасау қажет болады. Жылувизионды (тепловизион) диагностикасын жүргізу үйдегі жылуды сақтамау жағдайларын нақты анықтап береді.

Одан әрі жылу беру жүйесін жүргізетін батереяларды, түтіктерді және қазандықтарды тексеруден өткізу қажет. Барлық радиаторларды сумен толтырып олардың ағуын– жалпылама және манометр көрсеткіштері бойынша (егер жылу беру жүйесінде қысым бәсең болса, онда ол міндетті  түрде жылу беруді бәсеңдетеді, бір жерде қандайда ағу жағдайларының бар екендігін білдіреді) тексеруден өткізу. Одан әрі қарай жылу беру коммуникациясын сынақтық іске қосуды жүргізіңіз— жылу беру құбырларының барлық участіктерде бірдей жылу берілуін тексеріңіз. Егер қандай да бір секцияның қызу жағдайлары орын алмаса, онда оның ішінде тат басу немесе ауа тығындалуы немесе бітеліп қалу жағдайлары орын алу мүмкіндіктері болады. Құбырдың мұндай бөліктері қысқы уақыттарда қолданылмайды, оларды жауып тастап, ал жылу өткізгішті құю керек. Жылу берілмейтін ғимараттардағы құбырларды жылылау қажет, мәселен, көбікті пенополиуретанмен немесе су құбырларындағы жылыту кабелдерін қолдану қажет. Бұл өз кезегінде қысқы мезгілде құбырдың қатып қалуын және суықтан жарылуын алдын алады.

2.Қыс  мезгіліне жылу беру қазандықтарының дайындығын тексеруден өткізу үшін түтін шығаратын мұржаларды тексеру және  үйдің желдету жүйесінің тартылуы бар екендігін, әсересе қазандықтағы түтін шығаратын мұржаның жылуды оқшаулауын тексеріп қарау қажет. Тексеру нәтижелерінде орын алған ақаулықтарды жою, кейбір жағдайларда  түтін шығаратын жекелеген арналарын жөндеуден өткізу қажет болады. Түтін шығарытын мұржалардың тартылуын тексеру үшін үйдегі желдеткіш  тесікке бір жапырақ қағазды жағып тексеру жүргізуге болады. Бұл тәсілмен үйдегі желдету жүйесін тексеруге мүмкіндік туады. Кері тартылу немесе ол болмаған жағдайларда түтінді шығару мұржаларын пайдалануға қатаң тыйым салынатындығын есте сақтау қажет!

 • Сақтандырғыш клапандарын тексеру.
 • Кеңейтуші  бакті тексеру
 • ГВС контурын тексеру
 • Сүзгілерді тексеру
 •  Жерлендіруді тексеру
 • Электрлік байланыстарды тексеру және кернеудің тұрақтандырғышын орнату
 • Сорғының жұмысын тексеру

Қазандық профилактикасынан кейін міндетті түрде автоматты қазандық жұмысын сынамалы іске қосу жолы арқылы тексеру қажет. Қазандық жабдығы үшін жылына екі рет қызмет көрсету ұсынылады.

3.Жылу беру су жылтқыш қазандық жұмысы кезінде жану үрдісі болады. Осы үрдіс салдарынан жылу алмастырғышта, жылтқышта және қазандықтың ішкі агрегаттар бетінде қақ пайда болады. Бұдан тіпті Сізде ең жаңа жабдық болсада құтыла алмайсыз. Егер қазандық үш жылдан астам жұмыс істесе қазандықты шаю керек. Егер қазандықты шаю жасалмаса, оның КПД өте төмендеп кетеді. Сервистік қызмет көрсету болмаған жағдайда қазандық пен үйдің барлық жылыту жүйесі тоқтап қалады. Тәжірибедекездестіргендейбұлкүтпегенжағдайдаболады – еңкөпжүктемекезінде, әринееңаяздыкүніболуымүмкін. Сондықтан алдын ала жылу мерзімі басталғанға дейін өз қазандығыңызға техникалық қызмет көрсету жүргізіп және жылыту қазандығының сервисімен оның негізгі агрегаттарына профилактика жасау керек.

4.Газды қосылған жерді тексеру үшін «КазТрансАймак» сервистік қызметін шақыру (ГРПШ, газсанауышты, газдану сигнализаторы және т.б.). Сіз газ санауышыңыздың тексеруден өткеніне көз жеткізіңіз.

Қалыпты жұмыс үшін Сізге лицензиясы, сертификаты, монтаждық, іске қосу-қалпына келтіру, сервистік жұмыс жасауға өндіруші зауыттың рұқсаты бар арнайы ұйымдармен шартқа отыруға ұсыныс береміз.

 Туындаған сұрақтар бойынша төменде көрсетілген мамандарға хабарласуыңызды сұраймыз:

Стремление быть полезными

Готовь сани летом, а дальше вы знаете. Но если этого не случилось, предлагаем наверстать упущенное, а именно, подготовить ваш  дом к отопительному сезону. Работу по подготовке желательно производить последовательно.

1.Вначале проверяете корпус дома, т.е. крышу, стены, окна и двери, на наличие  нормальной теплоизоляции . Помните, что самые слабыми местами здесь будут углы, дымоходы и вентиляция. Известно, что через неутепленный чердак может уходить около 20-25% тепла из дома, а если пропускают влагу и холод стены (тоже не утеплены), то прибавьте еще до 35% потерь, 18% приходится на неутепленные окна и двери, около 15% на вентиляцию (в т.ч. дымоход), а также 10% на пол…

Для выявления теплопотерь рекомендуется провести тепловизионное обследование.

тепловизионное обследование

Тепловизионная диагностика позволяет определить все теплопотери в доме.

Далее необходимо  проверить отопительную систему, где заостряете внимание на батареях, трубах и котлах. Заполнив водой все радиаторы, их проверяют на наличие протечек – визуально и по показаниям манометра (если давление в системе отопления медленно, но неуклонно падает – значит, где-то образовалась течь). Далее сделайте пробные запуски отопительных коммуникаций — посмотрите,  все ли участки  трубопровода прогреваются одинаково. Если при этом имеются не нагревающиеся секции, то это вполне может быть признаком внутренней коррозии, воздушных пробок или засорения. Возможно, какая-то часть трубопровода не используется в зимнее время, ее следует перекрыть, а жидкий теплоноситель – слить. Трубы в не отапливаемых помещениях необходимо утеплить, например, вспененным пенополиуретаном или использовать греющий кабель на водопровод. Это позволит предотвратить промерзание и разрыв трубопровода зимой.

греющий кабель на водопровод

2.Для  подготовки котельной к зиме необходимо провести осмотр дымохода и проверка наличия тяги в нем и вентиляционной системы дома, особенно в котельной проверить теплоизоляцию дымовой трубы. Выявленные при осмотре нарушения необходимо устранить, в некоторых случаях может потребоваться проведение ремонта отдельных участков дымоходных каналов. Для проверки наличия тяги в дымоходе достаточно поднести к вентиляционному отверстию топки лист бумаги. Этим способом можно проверить тягу и в вентиляционной системе дома. Важно помнить, что при обратной тяге или ее отсутствии пользоваться дымоходом категорически запрещено!

самостоятельная чистка дымахода

 • Проверить предохранительный клапан.
 • Проверить расширительный бак
 • Проверка контура ГВС
 • Проверить фильтра
 •  Проверить заземление
 • Проверить электрические соединения и установить стабилизатор напряжения
 • Проверить работу насоса.

После профилактики котла обязательно необходимо проверить работу автоматики котла путем пробного запуска.

Для котельного оборудования рекомендуется проводить двух разовое обслуживание в год.

3.Во время работы отопительного водогрейного котла происходит процесс горения. Вследствие данного процесса в теплообменнике, горелке и на всех внутренних поверхностях агрегатах котла образуется накипь. Это неизбежно даже если у Вас самое современное оборудование. Если котел работает более 3-х лет, необходимо провести промывку котла. Если пренебрегать промывкой котла, его КПД стремительно снижается. Отсутствие сервисного обслуживания в любом случае приведёт к остановке котельной и всей отопительной системы дома. Судя по опыту, это происходит в самый неподходящий момент — во время максимальных нагрузок, следовательно, в самые морозы. Поэтому следует заранее перед отопительным сезоном провести техническое обслуживание вашей котельной и выполнить профилактику и сервис котла отопления и его основных агрегатов.

4.Пригласить сервисную службу «КазТрансАймак» для проверки газовых соединений (ГРПШ, счетчик газа, сигнализатор загазованности и т.д ). Убедиться,  что Ваш счетчик газа прошел поверку.

Для нормальной работы рекомендуем Вам заключать договора с специализированым организациями с наличием лицензии, сертификатов, разрешений от завода-производства  право на проведения монтажных, пуско-наладочных, сервисных работ.  Наличие у специалистов допуска к работе с газовым оборудованием, что должно подтверждаться документом.

Дата публикации: 02 марта 2021
Читайте также
Что делать, если трещит котел?
Что делать, если трещит котел?
В частном доме без горячей воды не обойтись. Но при этом с бойлерами и отопительными котлами нередко...
Выбор газового котла: атмосферные или надувные горелки?
Выбор газового котла: атмосферные или надувные горелки?
Горелки для отопительных газовых котлов по способу подачи воздуха делятся на наддувные и атмосферные...
Выбор газового котла: настенные или напольные?
Выбор газового котла: настенные или напольные?
Выбор газового котла: настенные или напольные?